Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Nagłówek

Aktualności

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 15 stycznia 2019 r. rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy: prac interwencyjnych (ref. w kwocie 840,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne), robót...

Zasady ogólne w 2019 roku

W 2019 roku aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu koncentrować się będzie na osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej poszczególnych form wsparcia, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, tzn. by końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienia przez...

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

OGŁOSZENIE  O  NABORZE wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (w ramach limitu podstawowego KFS) W terminie od dnia 15 .01.2019 roku - do odwołania BĘDĄ WYDAWANE I PRZYJMOWANE ,...

Wykaz grupowych informacji zawodowych planowanych do realizacji

Wykaz grupowych informacji zawodowych (GIZ) planowanych do realizacji I kwartał 2019 r.   Grupowa Informacja Zawodowa (GIZ)   Temat Termin Zapisy i terminy przyjmowania zgłoszeń osób GIZ: Informacja zawodowa grupowa dotycząca działalności i usług Powiatowego Urzędu...

Wstrzymanie wydawania i przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność rozliczenia bieżących funduszy oraz opracowania wniosków obowiązujących w roku 2019 z dniem 17 grudnia 2018 roku wstrzymane zostaje wydawanie i  przyjmowanie wniosków w ramach nw. form wsparcia: staże prace interwencyjne ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 lipca 2018 roku rozpoczął realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV)

   Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie,...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w 2017 roku rozpoczął realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
ul. Barona 10
95-100 Zgierz

tel. (42) 716-49-41, (42) 716-67-82, (42) 717-41-76
sekretariat. (42) 714-12-77, (42) 714-12-78
fax. (42) 717-41-60
e-mail: lozg@praca.gov.pl
Oferty szkoleń dla pracowników: kadry@pupzgierz.pl

NIP:732-10-45-122
REGON:472286002

Lista punktów informacyjno-konsultacyjnych

Wszystkie zapytania prosimy kierować pisemnie do kancelarii urzędu, telefonicznie na numer 42 7164941 lub poprzez zieloną linię 19524, mailem lozg@praca.gov.pl , korzystając z e-zapytania poprzez stronę www.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  •   imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  •   adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
  •   przedmiot sprawy, której dotyczy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę