Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Nagłówek

Aktualności

Odstąpienie od naboru wniosków na szkolenie grupowe „KURS KOMPUTEROWY”

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż odstępuje od naboru wniosków osób bezrobotnych o skierowanie na szkolenie grupowe pn.: „KURS KOMPUTEROWY" . Za utrudnienia przepraszamy.  

Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe „KURS KOMPUTEROWY”

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w terminie od 10 do 20 października 2017 r . będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie grupowe  „KURS KOMPUTEROWY"  (MS Word, Excel, poczta elektroniczna) finansowane ze środków Funduszu Pracy (Algorytm). Szkolenie przeznaczone jest dla 20 osób...

Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "MOJA FIRMA"

Informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w terminie od 5 października 2017 r. do 16 października 2017 r. są wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie grupowe " MOJA FIRMA " , finansowane ze środków Funduszu Pracy – Rezerwy Ministra. Szkolenie adresowane jest do: osób długotrwale bezrobotnych ...

V Targi Pracy Powiatu Zgierskiego - podsumowanie

Dnia 21 września 2017r. w Profesjonalnej Szkole Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu, ul. 3 Maja 46, odbyły się V Targi Pracy Powiatu Zgierskiego.        W przedsięwzięciu tym wzięło udział 50 pracodawców z terenu powiatu zgierskiego i Łodzi. ...

Regionalna Gala XII edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2017

WYRÓŻNIENIE dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 15 września br. o godz. 13:00 w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się Wielkopolska, Łódzka, Mazowiecka, Zachodniopomorska Regionalna Gala XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017, podczas której nagrodzeni zostali pracodawcy zatrudniający lub działający na rzecz osób...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czas na biznes

W dniu 13.04.2017 r. zakończono proces podpisywania umów o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Czas na biznes". Termin zawierania umów o udzielenie wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Czas na biznes" wyznaczono na...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w 2017 roku rozpoczął realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych". W...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
ul. Barona 10
95-100 Zgierz

tel. (42) 716-49-41, (42) 716-67-82, (42) 717-41-76
sekretariat. (42) 714-12-77, (42) 714-12-78
fax. (42) 717-41-60
e-mail: lozg@praca.gov.pl
Oferty szkoleń dla pracowników: kadry@pupzgierz.pl

NIP:732-10-45-122
REGON:472286002

Lista punktów informacyjno-konsultacyjnych

Wszystkie zapytania prosimy kierować pisemnie do kancelarii urzędu, telefonicznie na numer 42 7164941 lub poprzez zieloną linię 19524, mailem lozg@praca.gov.pl , korzystając z e-zapytania poprzez stronę www.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  •   imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  •   adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
  •   przedmiot sprawy, której dotyczy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 922) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w Urzędzie, gromadzone w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych, do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

W myśl ww. przepisów, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że  Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Urzędzie jest:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z siedzibą: Zgierz, ul. Barona 10.

Każda osoba, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych, ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę