Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Nagłówek

Aktualności

Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Spawanie metodami MAG(135)-FM1 oraz TIG(141)-FM5"

      Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Spawanie metodami MAG(135)-FM1 oraz TIG(141)-FM5"     Informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w terminie od 24 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie grupowe " Spawanie metodami...

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Strykowie

Informujemy, że w dniach 18.06.2019r . - 02.07.2019r. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Strykowie bedzie zamknięty. Obsługę klientów zapewnia w tym czasie Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Głownie.

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

OGŁOSZENIE  O  NABORZE wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (w ramach limitu podstawowego KFS) W terminie od dnia 15 .01.2019 roku - do odwołania SĄ WYDAWANE I PRZYJMOWANE , wnioski...

Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Pracownik ds. kadr i płac"

      Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Pracownik ds. kadr i płac"   Informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w terminie od 7 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie grupowe " Pracownik ds. kadr i płac" , ...

Wyróżnienie dla PUP w Zgierzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu wśród urzędów wyróżnionych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   22 maja 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja „Zmiana pokoleniowa – zarządzanie wiekiem na rynku pracy", która wpisuje się w obchody 100-lecia Publicznych...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 lipca 2018 roku rozpoczął realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV)

   Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie,...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w 2017 roku rozpoczął realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia kwiecień 2019
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
ul. Barona 10
95-100 Zgierz

tel. (42) 716-49-41, (42) 716-67-82, (42) 717-41-76
sekretariat. (42) 714-12-77, (42) 714-12-78
fax. (42) 717-41-60
e-mail: lozg@praca.gov.pl
Oferty szkoleń dla pracowników: kadry@pupzgierz.pl

NIP:732-10-45-122
REGON:472286002

Lista punktów informacyjno-konsultacyjnych

Wszystkie zapytania prosimy kierować pisemnie do kancelarii urzędu, telefonicznie na numer 42 7164941 lub poprzez zieloną linię 19524, mailem lozg@praca.gov.pl , korzystając z e-zapytania poprzez stronę www.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  •   imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  •   adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
  •   przedmiot sprawy, której dotyczy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę