Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Nagłówek

Aktualności

PIK Parzęczew

Uprzejmie informujemy, iż w dniu  15.09.2017r.   Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w PARZĘCZEWIE   będzie  nieczynny .   Obsługa klientów w tych dniach przeniesiona jest do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w OZORKOWIE, ul. Kościelna 1, w godzinach urzędowania: 7:45-15:15 ...

UWAGA PRACODAWCO/PRZEDSIĘBIORCO !!!

UWAGA PRACODAWCO/PRZEDSIĘBIORCO !!!   Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że wyłącznie do 13.10.2017 r. będą przyjmowane wnioski o zawarcie umowy o refundowanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych zatrudnionych...

Wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od 28 sierpnia 2017 roku wznawia wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Formularze wniosków dostępne są na stronie Urzędu zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców – Dokumenty...

Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT"

Informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w terminie od 28 sierpnia 2017 r. do 4 września 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie grupowe " Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT " , finansowane ze środków Funduszu Pracy – Rezerwa Ministra Program Regionalny 2017...

Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe „Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT” PO WER

     Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w terminie od 28 sierpnia 2017 r. do 4 września 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie grupowe „ Kierowca wózków...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czas na biznes

W dniu 13.04.2017 r. zakończono proces podpisywania umów o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Czas na biznes". Termin zawierania umów o udzielenie wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Czas na biznes" wyznaczono na...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w 2017 roku rozpoczął realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych". W...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
ul. Barona 10
95-100 Zgierz

tel. (42) 716-49-41, (42) 716-67-82, (42) 717-41-76
sekretariat. (42) 714-12-77, (42) 714-12-78
fax. (42) 717-41-60
e-mail: lozg@praca.gov.pl
Oferty szkoleń dla pracowników: kadry@pupzgierz.pl

NIP:732-10-45-122
REGON:472286002

Lista punktów informacyjno-konsultacyjnych

Wszystkie zapytania prosimy kierować pisemnie do kancelarii urzędu, telefonicznie na numer 42 7164941 lub poprzez zieloną linię 19524, mailem lozg@praca.gov.pl , korzystając z e-zapytania poprzez stronę www.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  •   imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  •   adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
  •   przedmiot sprawy, której dotyczy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 922) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w Urzędzie, gromadzone w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych, do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

W myśl ww. przepisów, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że  Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Urzędzie jest:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z siedzibą: Zgierz, ul. Barona 10.

Każda osoba, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych, ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę