Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Nagłówek

Aktualności

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Parzęczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, że od dnia 03 kwietnia 2018 roku Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Parzęczewie będzie otwarty raz w tygodniu, tj. w każdą środę . W pozostałe dni, obsługa klientów bedzie zapewniona przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Ozorkowie, ul. Kościelna 1 oraz w...

Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Operator koparko-ładowarki kl. III" - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

      Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe „Operator koparko – ładowarki kl. III" - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY   Informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w terminie od 12 marca 2018 r. do 15 marca 2018 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie grupowe ...

Wydawanie wniosków na szkolenie "Operator koparko-ładowarki kl. III"

      Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe „Operator koparko – ładowarki kl. III"   Informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w terminie od 6 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie grupowe ,,Operator koparko – ładowarki kl....

Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych planowanych do realizacji

Wykaz grupowych informacji zawodowych (GIZ) planowanych do realizacji II kwartał 2018 r.   Grupowa Informacja Zawodowa (GIZ)   Temat Termin Zapisy i terminy przyjmowania zgłoszeń osób GIZ: Informacja zawodowa grupowa dotycząca działalności i usług Powiatowego Urzędu...

Komunikat uzupełniający dotyczący naboru wniosków KFS

Uprzejmie prosimy o dostarczanie kompletnych wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy wyłącznie do siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, przy ul. Barona 10 ( kancelaria, parter ) a nie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czas na biznes

W dniu 13.04.2017 r. zakończono proces podpisywania umów o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Czas na biznes". Termin zawierania umów o udzielenie wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Czas na biznes" wyznaczono na...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie,...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w 2017 roku rozpoczął realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
ul. Barona 10
95-100 Zgierz

tel. (42) 716-49-41, (42) 716-67-82, (42) 717-41-76
sekretariat. (42) 714-12-77, (42) 714-12-78
fax. (42) 717-41-60
e-mail: lozg@praca.gov.pl
Oferty szkoleń dla pracowników: kadry@pupzgierz.pl

NIP:732-10-45-122
REGON:472286002

Lista punktów informacyjno-konsultacyjnych

Wszystkie zapytania prosimy kierować pisemnie do kancelarii urzędu, telefonicznie na numer 42 7164941 lub poprzez zieloną linię 19524, mailem lozg@praca.gov.pl , korzystając z e-zapytania poprzez stronę www.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  •   imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  •   adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
  •   przedmiot sprawy, której dotyczy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 922) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w Urzędzie, gromadzone w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych, do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

W myśl ww. przepisów, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że  Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Urzędzie jest:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z siedzibą: Zgierz, ul. Barona 10.

Każda osoba, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych, ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę