Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Konserwator części / sprzętu
Kod: 932901
Liczba odwiedzin: 14270
Synteza: Prowadzi bieżące utrzymanie i konserwację części, sprzętu, maszyn i urządzeń o różnym przeznaczeniu i różnej konstrukcji; utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy oraz obsługuje i naprawia maszyny i urządzenia.
Zadania zawodowe:
 • zapewnianie poprawnego funkcjonowania sprzętu, maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznych wykorzystywanych na terenie przedsiębiorstwa lub firmy poprzez diagnozowanie usterek, wykonywanie drobnych napraw, prac remontowych i instalatorskich;
 • przeprowadzanie konserwacji części zgodnie z instrukcją producenta;
 • posługiwanie się rysunkiem technicznym i schematami montażowymi;
 • zamawianie części zamiennych;
 • sporządzanie raportów z prowadzonych prac konserwacyjnych
  i naprawczych;
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji części
  i sprzętu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę