Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  •   Rozliczenia - Zwrot przez okres do 12 miesięcy części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy
  •   Zwrot przez okres do 12 miesięcy części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy
  •   Ulga w tarczy antykryzysowej
  •   Zatrudnienie cudzoziemców - zezwolenie
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę