Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
FEŁ 2021-2027

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim " ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dla Działania FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP" Priorytetu FELD.07  „Fundusze...

Rezerwa Ministra - 2023

„Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej"   Od 6 kwietnia 2023 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje 4 programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (VI)

    Podsumowanie   Z dniem 31 grudnia 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu zakończył realizację projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (VI)". W ramach przedmiotowego projektu wsparciem objęto 309 osób: 57 osób po 50. roku życia, 129 osób...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)

  Podsumowanie Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 31 grudnia 2022 roku zakończył realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę