Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (VI)

    Podsumowanie   Z dniem 31 grudnia 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu zakończył realizację projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (VI)". W ramach przedmiotowego projektu wsparciem objęto 309 osób: 57 osób po 50. roku życia, 129 osób...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)

  Podsumowanie Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 31 grudnia 2022 roku zakończył realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie,...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 lipca 2018 roku rozpoczął realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę