Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Nagłówek

Aktualności

Komunikat uzupełniający dotyczący naboru wniosków KFS

Uprzejmie prosimy o dostarczanie kompletnych wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy wyłącznie do siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, przy ul. Barona 10 ( kancelaria, parter ) a nie...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

OGŁOSZENIE  O  NABORZE wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (w ramach limitu podstawowego KFS)   Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że kwota środków Funduszu Pracy, na działania finansowane ze środków...

Komunikat

   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych K O M U N I K A T   Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż kontynuuje przyjmowanie wniosków w ramach projektu pozakonkursowego pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Komunikat

      K O M U N I K A T     Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach projektu pozakonkursowego pt. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV) w ramach Regionalnego Programu...

Komunikat

    K O M U N I K A T     Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy w ramach środków Funduszu Pracy.   Z uwagi jednak na znaczne ograniczenie w bieżącym roku ww. funduszy tut. Urząd...

Komunikat dotyczący PIK Stryków

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 05.02.2018 do 09.02.2018   Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Strykowie   BĘDZIE  NIECZYNNY Obsługa klientów w tych dniach przeniesiona jest do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Głownie ul. Ludwika Norblina 1,...

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych" i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane. Zasady Konkursu są...

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r.

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.). ...

Urząd nieczynny w dniu 02.01.2018r.

W związku z Zarządzeniem nr 49/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie dnia wolnego od pracy w 2018 roku przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę, informujemy, że w dniu 2 stycznia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu będzie nieczynny. W dniu 2...

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

W związku ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1543) udostępniamy poniżej...

Wyświetlanie 1 - 10 z 132 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę