Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków

  DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZGIERZU OGŁASZA WYŁĄCZNIE  ELEKTRONICZNY   nabór wniosków od dnia 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r. O  UDZIELENIE  DOTACJI  NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    DLA  MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW  I  MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW o której mowa w...

 • Komunikat

  W związku z ponownym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 bezpośrednia obsługa klientów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych odbywa się tylko w siedzibie głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. Obowiązuje ograniczenie liczby osób przebywających na terenie Urzędu. Rejestracji i wyrejestrowania można...

 • Materiał informacyjny - szczepionka AstraZeneca

  Link do wypowiedzi Pani prof. Anny Piekarskiej nt. szczepionki AstraZeneca. https://www.facebook.com/LodzkiUrzadWojewodzki/videos/777797229807152 .

 • Webinarium Palska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  oraz  Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (COSME – Single Market Programme, InvestEU)",...

 • Informacja prasowa ZUS

  INFORMACJA PRASOWA   ZUS wysyła deklaracje PIT za 2020 r. dla emerytów i rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Krajowa Administracja Skarbowa informują: w tym roku na skutek zmiany przepisów, nadpłatę podatku emerytom i rencistom wypłaci urząd skarbowy. ZUS wyśle do tych podatników PIT -11A. Do końca...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 stycznia 2020 roku rozpoczął realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie,...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 lipca 2018 roku rozpoczął realizację projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV)

   Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
ul. Barona 10
95-100 Zgierz

tel. (42) 716-49-41, (42) 716-67-82, (42) 717-41-76
sekretariat. (42) 714-12-77, (42) 714-12-78
fax. (42) 717-41-60
e-mail: lozg@praca.gov.pl
Oferty szkoleń dla pracowników: kadry@pupzgierz.pl

NIP:732-10-45-122
REGON:472286002

Lista punktów informacyjno-konsultacyjnych

Wszystkie zapytania prosimy kierować pisemnie do kancelarii urzędu, telefonicznie na numer 42 7164941 lub poprzez zieloną linię 19524, mailem lozg@praca.gov.pl , korzystając z e-zapytania poprzez stronę www.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

 •   imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 •   adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
 •   przedmiot sprawy, której dotyczy

Wyjątek stanowią pytania zadawane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę