Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Klauzula Informacyjna

Dla korzystajacych z EFS: Dla powierzających pracę cudzoziemcowi - KI_2_dla powierzających pracę cudzoziemcowi

Dla ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
  • KI_6_zamówienie publiczne na mocy ustawy - Klauzula informacyjna skierowana do osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki osobowej (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej), spółki cywilnej ubiegającej się o udzielenie zamówienia publicznego
  • KI_7_zamówienie publiczne na podstawie regulaminu UZP - Klauzula informacyjna skierowana do osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki osobowej (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej), spółki cywilnej ubiegającej się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
Dla pozostałych pracodawców i przedsiębiorców:
  • KI_3_podlegający pod art. 59b ustawy - Klauzula informacyjna skierowana do osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki osobowej (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej), spółki cywilnej (podmiotów, z którymi zawarto umowy w przypadkach określonych w art. 59b ustawy)
  • KI_4_niepodlegający pod art. 59b ustawy - Klauzula informacyjna skierowana do osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki osobowej (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej), spółki cywilnej (podmiotów niepodlegających pod art. 59b ustawy)
  • KI_5_zamierzający zatrudnić osobę niepełnosprawną - Klauzula informacyjna skierowana do osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki osobowej (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej), spółki cywilnej (podmiotów zamierzających zatrudnić osobę niepełnosprawną)
  • KI_8_ubiegający się o  środki KFS - Klauzula informacyjna skierowana do osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki osobowej (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej), spółki cywilnej ubiegającej się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  • KI_9_pracownicy osób ubiegających się o środki KFS - Klauzula informacyjna skierowana do pracowników osób biegających się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę